Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Wydzia?y, jednostki organizacyjne wydzia?ów

Wydzia? Ochrony ?rodowiska i Rybactwa

Nazwa Wydzia?u

Wydzia? Ochrony ?rodowiska i Rybactwa

Adres

Wydzia? Ochrony ?rodowiska i Rybactwa
10-719 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 5

www: http://www.uwm.edu.pl/wosir

 

W?adze

Dziekan

dr hab. in?. Miros?aw KRZEMIENIEWSKI, prof. UWM
tel. +48 89 523 34 21, 89 523 32 09

Prodziekani

ds. nauki
dr hab. Jacek KOZ?OWSKI
tel. +48 89 523 34 21, 89 523 32 62

ds. studiów i studentów
dr hab. Ma?gorzata WO?NIAK
tel. +48 89 523 34 21, 523 37 62

ds. jako?ci kszta?cenia i studiów niestacjonarnych
dr hab. in?. Wojciech JANCZUKOWICZ
tel. +48 89 523 32 57, +48 89 523 33 82

studia doktoranckie:
prof. dr hab. Janusz Terlecki
tel. +48 89 523 34 21, 523 32 24

 

Dziekanat

Kierownik:
Anna Urbanowicz
tel. +48 89 523 34 21, 89 523 42 57

Adres:
Dziekanat Wydzia?u Ochrony ?rodowiska i Rybactwa
10-719 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 5

Tel. sekretariatu +48 89 523 34 21
e-mail: mailto:aniau@uwm.edu.pl

Dziekanat Wydzia?u Ochrony ?rodowiska i Rybactwa
ul. Micha?a Oczapowskiego 5, pok. 326A, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523-34-21; fax +48 89 523-36-51; e-mail: aniau@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 08-0100; kod finansowy: 0801

Kierownik Anna Urbanowicz

Tel. +48 89 523-34-21, 523-42-57


Katedra Biologii i Hodowli Ryb
ul. Micha?a Oczapowskiego 5, pok. 338, 10-719 Olsztyn
tel./fax +48 89 523-32-90; e-mail: kbhr@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 08-0800; kod finansowy: 0802

 

Kierownik prof. dr hab. Andrzej Martyniak

Tel.+48 89 523-32-90


Katedra Biotechnologii w Ochronie ?rodowiska
ul. S?oneczna 45G pok. 304, 10-709 Olsztyn

tel./fax +48 89 523-41-31; e-mail: ewat@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 08-0700; kod finansowy: 0809

 

Kierownik dr hab. Irena Wojnowska-Bary?a, prof. UWM

Tel. +48 89 523-41-30


Katedra Ekologii Stosowanej
ul. Micha?a Oczapowskiego 5, pok. 316, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523-35-17; fax 523-41-16; e-mail: wesba@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 08-1000; kod finansowy: 0803

Kierownik prof. dr hab. Zbigniew Endler

Tel. +48 89 523-35-17

Katedra Ichtiologii
ul. Micha?a Oczapowskiego 5 pok. 345, 10-719 Olsztyn
tel./fax +48 89 523-37-54
kod ewidencji korespondencji: 08-0900; kod finansowy: 0804

Kierownik dr hab. Krystyna Demska-Zak??

Tel. +48 89 523-32-83


Katedra In?ynierii Ochrony ?rodowiska
ul. Romana Prawoche?skiego 1, pok. 32, 10-720 Olsztyn
tel. +48 89 523-37-68; fax 523-47-52; e-mail: helenag@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 08-1100; kod finansowy: 0805

Kierownik prof. dr hab. Helena Gawro?ska

Tel. +48 89 523-37-68


Katedra Mikrobiologii ?rodowiskowej
ul. Romana Prawoche?skiego 1, pok. 8, 10-720 Olsztyn
tel./fax +48 89 523-45-32 ; e-mail: katmik@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 08-0500; kod finansowy: 0807

Kierownik prof. dr hab. Izabella Zmys?owska

tel. +48 89 523-45-32


Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego
ul. Micha?a Oczapowskiego 5, pok. 327, 10-719 Olsztyn
tel./fax +48 89 523-39-69 ; e-mail: k.czarniakowska@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 08-0600; kod finansowy: 0808

Kierownik prof. dr hab. Andrzej Mamcarz, prof. zw.

Tel. +48 89 523-33-88


Biblioteka Wydzia?u Ochrony ?rodowiska i Rybactwa
– Biblioteka Wydzia?u Bioin?ynierii Zwierz?t
ul. Micha?a Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523-38-74
kod ewidencji korespondencji: 08-9900; kod finansowy: 0800

Kierownik mgr in?. Janina Michalska, kustosz

Tel. +48 89 523-38-74

 

informacj? wytworzono:

Wydzia? Ochrony ?rodowiska i Rybactwa

za tre?? odpowiada:

Anna Urbanowicz

data wytworzenia:

04-06-2007 r.

Data zamieszczenia:

18-06-2007 r.

 


Ta strona by?a odwiedzana 1812 razy (w tym z UWM 89 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-19
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Pawe? Harajda

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa